წესები & პირობები

zapa.ge გახლავთ ერთ-ერთი პირველი ფეხსაცმლის ინტერნეტ მაღაზია ქართულ ვებ-სივრცეში. ჩვენ გთავაზბოთ სწრაფ, უსაფრთხო და ხარიასხიან მომსახურებას!


განმარტება

შპს ნეთ შოპინგი (ს/კ: 400237560), შემდგომში გამოიყენება როგორც "zapa.ge"

zapa.ge -ზე რეგისტრირებული პირი, ან განვადებით პროდუქციის შემძენი პირი, შემდეგში გამოიყენება როგორც "მომხმარებელი"

 

კანონმდებლობა 

zapa.ge -ის მომხმარებელი საიტზე რეგისტრაციისას ავტომატურად მოექცევა საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ნორმებისა დარეგულაციების ქვეშ. 


საიტზე რეგისტრაცია, თქვენი პროფილი, ინფორმაციის კონფიდენციალურობა

თუ გსურთ მიიღოთ ჩვენი მომსახურება და ამავდროულად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს, თქვენ უკვე გაქვთ შესაძლებლობა, რომ დარეგისტრირდეთ ჩვენს საიტზე. 


საიტზე რეგისტრაციის, ასევე შეკვეთის გაკეთების დროს, თუ მონიშნავთ "წავიკითხე წესები & პირობები, ვეთანხმები და მისაღებია ჩემთვის" თქვენ ავტომატურად აცხადებთ თანხმობას რომ შემდგომში zapa.ge და მომხმარებელი, იმოქმედებთ საიტზე მოყვანილი წესების მიხედვით.


საკუთარ პროფილს შექმნის (რეგისტრაციის) პროცესში მითითებული ინფორმაციის, სიზუსტეზე პასუხსმგებელია მომხმარებელი და კონიფიდენციალურობა მაქსიმალურად დაცულია zapa.ge -ის მიერ. 


საიტზე რეგისტრაციით  მომხმარებელი აცხადებს თანხმობას მის მიერ რეგისტრაციისას მითითებული ინფორმაცია, zapa.ge -ის მიერ გამოყენებული იყოს სტატისტიკური და ანალიტიკური მიზნით.

ინფორმაციის გავრცელება 

ჩვენ თქვენი ნებართვის გარეშე არ ვუმხელთ თქვენს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას მესამე მხარეს, თუმცა უფლებას ვიტოვებთ ელ.ფოსტასა და საიტზე მითითებულ მობილურის ნომერზე გამოგიგზავნოთ სხვადასხვა ინფორმაცია ჩვენი სიახლეების, შეკვეთის სტატუსების, ინტერნეტ - პროექტების, ცვლილებების, შეთავაზებებისა და აქციების შესახებ. თქვენს შესახებ ინფორმაცია, შეიძლება გამოვიყენოთ სტატისტიკისათვის. სტატისტიკა ზოგადი ინფორმაციაა, რომელიც არ ამხელს თქვენს მონაცემებსა და ვინაობას. მაგალითად: „საიტზე რეგისტრირებულია 70715 მომხმარებელი“.

 

პროდუქციის აღწერილობა 

zapa.ge მაქსიმალურად ცდილობს სწორი მონაცემები მოგაწოდოთ პროდუქციის შესახებ. ჩვენთან განთავსებული ფეხსაცმლის ნაწილი არ არის ორიგინალი, ჩვენ მომხმარებელს ვთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის რეპლიკა (ორიგინალის ასლი) მოდელებს. ფეხსაცმელები ჩამოგვაქვს ყუთების გარეშე რათა თავიდან ავიცილოთ ფასის გაძვირება ყუთების მოცულობითი წონიდან გამომდინარე. ვცდილობთ რაც შეიძლება ზუსტად გადმოგცეთ მონაცემები ფერის და ზომების შესახებ, მაგრამ ჩვენ ვერ ვაგებთ პასუხს თქვენი მონიტორის მიერ შესაძლო მცირე ცვლილებებს ფერთან დაკავშირებით. პროდუქციის შეძენამდე გთხოვთ გადახედოთ პროდუქტი სშესახებ ყველა ინფორმაციას

 

ფასები

საიტზე ნაჩვენებია პროდუქტის მთლიანი ფასი/ღირებულება საქართველოსეროვნულ ვალუტაში (ლარში), დღგ-ს ჩათვლით. საიტზე მითითებული ფასები მოიცავს ტრანსპორტირების ღირებულებას. 

 

მიწოდება

zapa.ge უზრუნველყოფს თქვენი პროდუქციის ჩამოტანას 10-15 სამუშაო დღის განმავლობაში და შემდეგ მიწოდებას საქართველოს ნებისმიერ წერტილში (გარდა ოკუპირებული ტერიტორიებისა)


მიწოდების ვადები: ჩამოტანიდან 1-2 სამუშაო დღე


იმისთვის რომ მოხდეს ადგილზე მიტანა, მოხმარებელს სრულად უნდა ქონდეს დაფარული ფეხსაცმლის საფასური. წინააღმდეგ შემთხვევაში ფეხსაცმელი შეინახება zapa.ge -ს საწყობში


zapa.ge -ს ოფისიდან პროდუქციის გატანის შემთხვევაში, გთხოვთ წარმოადგინოთ თქვენი პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტი. იმ შემთხვევაში თუ თქვენს ნაცვლად პროდუქციას გაიტანს სხვა პიროვნება, თან უნდა იქონიოს თქვენი პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტი


განვადებით სარგებლობა

განავდების განაცხადის შევსების დროს მითითებულ ყველა ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია მომხმარებელი. განვადების განაცხადის შევსების დროს მითითებული ინფორმაციით მომხმარებელს ექმნება იგივე მონაცემების ანგარიში zapa.ge -ს სისტემაში. თქვენი ინფორმაცია იგზავნება მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრისტალში განსახილველად დამტკიცების შემთხვევაში, ხელშეკრულებას მიიღებთ მისამართზე, ხელს მოაწერთ და განავდების გააქტიურება. გაქტიურების შემდეგ იმოქმედებს მიწოდების სტანდარტული წესები


პროდუქტის/თანხის  დაბრუნება ან განვადების გაუქმება

zapa.ge ვალდებულია მომხმარებლის მიერ წინასწარ გადახდილი თანხა დააბრუნოს, გამოცვალოს პროდუქცია ან გააუქმოს განვადება იმ შემთხვევაში, თუ:


1. თუ მომხმარებელს პროდუქტი არ მიუვიდა გამოწერიდან 30 სამუშაო დღის განმავლობაში

2. ჩამოსული პროდუქტი ვიზუალურად არ ემთხვევა გამოწერილს

3. შეკვეთის დროს დაფიქსირებული ზომები არ ემთხვევა ჩამოსული პროდუქციის ზომებს (ზომების შედარება მოხდება ეტიკეტზე დაფიქსირებული ზომის მიხედვით)

4. პროდუქტი დაზიანებულია

 

* გარდა ამ მიზეზებისა სხვა მიზეზებით პროდუქცია არ ბრუნდება, შეთანხების შემთხვევაში შესაძლებელია გადაცვლა სხვა მოდელში გადაცვლის ღირებულება არის 15 ლარი და ანგარიშსწორება უნდა მოხდეს გადაცვლამდე 

* პროდუქციის გადაცვლა ან პრეტენზიის გამოთქმა ხდება, ჩაბარების დღიდან არაუგვიანეს 2 კალენდარული დღისა!
* უკვე მოხმარებული (ჩაცმული) პროდუქცია არ ბრუნდება უკან და არ იცვლება სხვა მოდელში, ასევე არ უქმდება შეკვეთა ან განავდება

* განავდების გაუმქების შემთხვევაში თუ ორ ან მეტ ნივთზეა ერთდროულად განვადება ამ შემთხვევაში უქმდება სრულად და არა ნაწილობრივ, მხოლოდ ერთი ან რამოდენიმე


zapa.ge -ს ადმინისტრაცია

საიტზე განთავსებული ინფორმაცია შეიძლება შეიცვალოს ან მოიხსნას zapa.ge -ს ადმინისტრაციის მიერ წინასწარი შეტყობინების გარეშე (გარდა წინამდებარე წესებით განსაზღვრული შემთხვევებისა).