უსაფრთხოება

უსაფრთხოების პოლიტიკა 

უსაფრთხოების პოლიტიკა აღწერს პროცესებს Zapa.ge-ისმიერ თქვენი ინფორმაციის შეგროვების, გამოყენებისა და მისი გამჟღავნებისშესახებ. 


საიტზე რეგისტრაციისათვის საჭიროა შემდეგი მონაცემების სწორადმითითება:

 

ელ.ფოსტა და პაროლი: საჭიროა, რათა გაიაროთ საიტზე ავტორიზაცია.

სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი, პირადი ნომერი:ეს მონაცემები საჭიროა, რათა სწორად მოვახდინოთ მომხმარებლის იდენტიფიკაცია დასაჭიროების შემთხვევაში დავუკავშირდეთ მას. 

ქალაქი და მისამართი: საჭიროა, რათა განხორციელდეს პროდუქტისმიწოდება.

 

ინფორმაციის გავრცელება 

ჩვენ თქვენი ნებართვის გარეშე არ ვუმხელთ თქვენს მიერ მოწოდებულინფორმაციას მესამე მხარეს, თუმცა უფლებას ვიტოვებთ ელ.ფოსტასა და საიტზემითითებულ მობილურის ნომერზე გამოგიგზავნოთ სხვადასხვა ინფორმაცია ჩვენისიახლეების, შეკვეთის სტატუსების, ინტერნეტ - პროექტების, ცვლილებების, შეთავაზებებისა და აქციებისშესახებ. თქვენს შესახებ ინფორმაცია, შეიძლება გამოვიყენოთ სტატისტიკისათვის.სტატისტიკა ზოგადი ინფორმაციაა, რომელიც არ ამხელს თქვენს მონაცემებსა და ვინაობას.მაგალითად: „საიტზე რეგისტრირებულია 70715 მომხმარებელი“.

 

ავტომატურად შენახული ინფორმაცია Cookies 

Cookies არის ტექსტური ფაილი, რომელიც თქვენს მყარ დისკზე ინახავსთქვენს მიერ მონახულებული ვებგვერდის შესახებ ინფორმაციას. ჩვენ ვიყენებთCookies-ს ტექნოლოგიას, რათა უზრუნველვყოთ საიტით სარგებლობა და უფრო მარტივი დაეფექტური გავხადოთ იგი.

 

უსაფრთხოება და კონფიდენციალურობა

თქვენი პროფილის შესახებ ინფორმაცია დაცულია თქვენს მიერ შერჩეულიპაროლითა და პირადი ელექტრონული ფოსტით. Zapa.ge -ის ადმინისტრაციაუფლებას იტოვებს გასცეს თქვენი ინფორმაცია სამართალდამცავ ორგანოებზე, თუ ამასმოქმედი საქართველოს კანონდებლობა მოითხოვს.

 

თქვენი გადაწვეტილება

საიტის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით უსაფრთხოების პოლიტიკისწესებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში, გთხოვთ ნუ გამოიყენებთ ვებსაიტის მომსახურებას.

 

ცვლილებები უსაფრთხოების პოლიტიკაში 

Zapa.ge იტოვებს უფლებას, ნებისმიერ დროსდაარედაქტიროს და შეცვალოს უსაფრთხოების პოლიტიკა.


დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ მოგვწეროთ ელექტრონული ფოსტისსაშუალებით: net@zapa.ge